Till innehåll på sidan

Kust och hav – Miljötillstånd: Tillförsel av kväve och fosfor till kusten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-30

Statistiken visar tillförsel av fosfor respektive kväve från svenska vattendrag uttryckt som ton per år till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1105