Till innehåll på sidan

Sötvatten – miljötillstånd

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Fosfor och kväve i sjöar och vattendrag

Fisk i sjöar

Växtplankton i sjöar

Fisk i vattendrag

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1101