Till innehåll på sidan

Kemikalieintensiteter, 2008 och 2018

Användningen av kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga, inklusive petroleumbränslen, exklusive exportprodukter, per branschens förädlingsvärde i 2008 års fasta priser, ton/MSEK.

Diagram: Kemikalieintensiteter, 2008–2018

Källa: SCB och Kemikalieinspektionen 

Kommentarer

Användningen av kemiska produkter är här uttryckta som intensiteter. Intensiteterna visar mängden kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga inklusive petroleumbränslen och exklusive exportprodukter per respektive branschs förädlingsvärde.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-04

Har du frågor om statistiken?