Till innehåll på sidan

Fysisk handelsbalans per materialkategori, Sverige 1998-2021

Miljoner ton per år

Diagram: Fysisk handelsbalans per materialkategori, Sverige 1998-2021

Kommentarer

Diagrammet visar den fysiska handelsbalansen räknat som export minus import per materialkategori för olika år. Positiva värden visar på ett handelsöverskott, dvs vi exporterar mer än vad vi importerar. Handelsunderskott blir då det motsatta.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?