Till innehåll på sidan

Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika materialkategorier, Sverige 1998-2021

Ton/capita per år

diagram

Kommentarer

Med inhemsk materialkonsumtion (Domestic Material Consumption, DMC) per capita avses den mängd material som används varje år i genomsnitt per invånare i ett land. DMC motsvarar den mängd material som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige. Med befolkning avses medelfolkmängd (medeltalet mellan befolkningen i slutet och i början av året).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?