Till innehåll på sidan

Trend för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter av import och export i Sverige 1998-2021

Miljoner ton per år

Diagram: Import

Diagram: Export

Kommentarer

Diagrammen visar trenden för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter i svensk import och export 1998-2021, miljoner ton.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?