Till innehåll på sidan

Miljöräkenskapernas analysverktyg

Miljöräkenskapernas analysverktyg är ett Excel-baserat verktyg för att analysera miljöekonomiska data från miljöräkenskaperna.

Miljöräkenskapernas analysverktyg är ett Excel-baserat verktyg för att analysera miljöekonomiska data från miljöräkenskaperna.

I verktyget kan man ta fram data ur både ett produktions- respektive konsumtionsperspektiv (tillgångs- respektive efterfrågeperspektiv). Data ur ett konsumtionsperspektiv kan delas upp i olika efterfrågekomponenter som t.ex. utsläpp från privat konsumtion eller från offentlig konsumtion.

För varje givet val är dataunderlaget uppdelat på branscher, år och variabler. Variabler är t.ex. olika utsläppsämnen, eller ekonomiska variabler som förädlingsvärden eller skatter. Exempel på tabeller som kan tas fram:

  • Tabell med branscher per år, för en given variabel
  • Tabell med branscher per variabler, för ett givet år
  • Tabell med variabler per år, för en given bransch.

Miljöräkenskapernas analysverktyg (xlsx) 

Definitioner och förklaringar

Läs mer i SCBDOK om hur utsläppen från ett produktionsperspektiv beräknas:

Miljöräkenskaper 2015, SCBDOK (pdf)

Läs mer om hur konsumtionens miljöpåverkan beräknas på Naturvårdsverkets hemsida:

Metodbeskrivning av beräkning av konsumtionens miljöpåverkan – växthusgaser (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-23

Har du frågor om statistiken?