Till innehåll på sidan

Miljöräkenskapernas analysverktyg

Miljöräkenskapernas analysverktyg är ett Excel-baserat verktyg för att analysera miljöekonomiska data från miljöräkenskaperna.

I verktyget kan data tas fram ur både ett produktions- respektive konsumtionsperspektiv. Dessa perspektiv motsvarar tillgång respektive efterfrågan i ekonomin.

Data ur ett produktionsperspektiv kan kategoriseras utifrån utsläppstyp (stationära, mobila eller övriga utsläpp). För att se data på totala utsläpp per bransch med produktionsperspektiv, se kategorin ”Stationära, mobila och övriga utsläpp”.

Data ur ett konsumtionsperspektiv kan delas upp i olika efterfrågekomponenter som t.ex. utsläpp från privat konsumtion eller från offentlig konsumtion. För att se data på totala utsläpp per bransch med konsumtionsperspektiv, se perspektivet ”Total slutlig användning”. För detta perspektiv så särredovisas inte utsläpp per utsläppstyp utan på totalen som är ”Stationära, mobila och övriga utsläpp”.

För att se ekonomiska variabler så väljs produktionsperspektiv och sedan variabeltyp ”Ekonomi”. Här finns data på exempelvis miljöskatter, förädlingsvärde, arbetade timmar och sysselsatta.
För varje givet val är dataunderlaget uppdelat på branscher, år och variabler. Variabler är t.ex. olika utsläppsämnen, eller ekonomiska variabler som förädlingsvärden eller skatter. Exempel på tabeller som kan tas fram:

  • Tabell med branscher per år, för en given variabel
  • Tabell med branscher per variabler, för ett givet år
  • Tabell med variabler per år, för en given bransch.

Miljöräkenskapernas analysverktyg (xlsx) 

Definitioner och förklaringar

Läs mer på miljöräkenskapernas hemsida:

Miljöräkenskaper

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-29

Har du frågor om statistiken?