Till innehåll på sidan

Miljötillståndet relaterat till hälsa

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-31

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar årligen data om miljötillståndet i Sverige. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

Karin Norström

Telefon
010-698 10 65
E-post
karin.norstrom@naturvardsverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0403