Till innehåll på sidan

Andel av tillverkningsindustrins (SNI sektion C) förädlingsvärde och antal anställda per bransch (SNI divisioner) 2019

Procent

Andel av tillverkningsindustrins (SNI sektion C) förädlingsvärde och antal anställda per bransch (SNI divisioner) 2019

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se