Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 5 2022

Blandade signaler kring ekonomin

Statistiknyhet från SCB 2022-05-12 8.00

Första kvartalet har varit något återhållsamt i den svenska ekonomin. BNP-indikatorn sjönk svagt jämfört med kvartalet innan även om det var en uppgång i mars efter nedgångar i januari och februari. Flera månadsindikatorer har planat ut och var i stort sett oförändrade i mars. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Produktionen i näringslivet var i det närmaste oförändrad i mars jämfört med februari. Trenden för både industrin och tjänstebranscherna är i stort sett sidledes för närvarande" säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om bolåneräntor. Den internationella utblicken belyser Maastrichtskulden inom EU. Innehållet i fördjupningsartikeln beskrivs i korthet nedan.

Fler väljer att binda bolånen

Hushållens bostadslån har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Länge var rörlig ränta vanligast men de senaste åren har andelen som valt att binda räntan ökat. En förklaring till det är att hushållen förväntar sig stigande räntor efter drygt sju år med mycket låga bolåneräntor.

Nya bolåneavtal, andelar i procent baserat på lånens storlek för respektive räntebindningstid

Diagram: Nya bolåneavtal, andelar i procent baserat på lånens storlek för respektive räntebindningstid

Källa: Finansmarknadsstatistik (SCB)

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-06-13 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se