Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 9 2021

Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

Statistiknyhet från SCB 2021-09-10 9.30

Sveriges ekonomi fortsatte att växa andra kvartalet i år. Det var framförallt ökade investeringar som drog upp BNP. Efter den historiskt stora nedgången andra kvartalet förra året har BNP ökat varje kvartal sedan dess. I juli fortsatte den positiva trenden när BNP-indikatorn steg för tredje månaden i följd. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Hushållens konsumtion ökade i juli och bidrog till uppgången i BNP-indikatorn. ”En upptrappad vaccinationstakt under våren har fått hushållen att öka sin konsumtion och bidragit till fler hotell- och restaurangbesök” säger Maria Schoultz, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller även två fördjupningsartiklar samt en internationell utblick. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Återhämtning på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden som helhet är i en återhämtningsfas, visar den nya datakällan arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Vissa branscher är dock fortfarande kraftigt påverkade av pandemins effekter. Det gäller framförallt hotell- och restaurangbranschen som har en bra bit kvar till nivån före krisen.

Antal anställda i ett urval av branscher. Index 2019=100

diagram: Antal anställda i ett urval av branscher, Index 2019=100

Källa: Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Stora geografiska skillnader i utvecklingen på arbetsmarknaden

Under pandemin har utvecklingen på arbetsmarknaden skiljt sig markant åt mellan olika kommuner. Relativt sett har mindre städer tappat mer än större städer och storstäder.

Återhämtningen i Europa tog ny fart

Andra kvartalet 2021 steg BNP på bred front i Europa. Det är dock fortfarande en bit kvar till nivån innan pandemin i de största EU-länderna. Det som tynger är framförallt en blygsam återhämtning av hushållens konsumtion.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2021-10-13 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Maria Schoultz

Telefon
010-479 40 74
E-post
maria.schoultz@scb.se