Till innehåll på sidan

Bruttonationalprodukten (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI), år.

Volymindex år 1993=100

Bruttonationalprodukten (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI), år.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se