Till innehåll på sidan

Balansräkning för landsting år 2012–2016

Löpande priser miljoner kronor

  2012 2013 2014 2015 2016
Immateriella anläggningstillgångar 480 590 694 693 663
Materiella anläggningstillgångar 95 522 103 039 113 010 124 397 137 222
Finansiella anläggningstillgångar 25 073 29 288 34 519 41 482 45 655
Bidrag till statlig infrastruktur 1 159 1 122 1 758 1 671 2 443
Omsättningstillgångar 78 581 81 647 86 208 83 140 87 542
TILLGÅNGAR 200 814 215 686 236 187 251 382 273 524
Eget kapital 45 130 43 385 47 722 48 479 51 907
Avsättningar 66 099 79 860 85 289 91 345 97 184
Långfristiga skulder 31 818 34 560 34 998 50 590 59 376
Kortfristiga skulder 57 768 57 881 68 181 60 966 65 059
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 200 814 215 686 236 187 251 382 273 524

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se