Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2017

  Kommuner Landsting Kommunal- förbund
Anläggningstillgångar 740 485 196 549 11 340
Bidrag till statlig infrastruktur 2 553 2 377 ..
Omsättningstillgångar 240 419 94 096 7 289
TILLGÅNGAR 983 458 293 017 18 629
Eget kapital 445 871 54 603 2 281
Avsättningar 58 940 105 145 2 986
Långfristiga skulder 293 174 61 927 6 714
Kortfristiga skulder 185 472 71 343 6 648
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 983 458 293 017 18 629

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige.

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se