Till innehåll på sidan

Valutakurser, årsgenomsnitt

Kronkurs i förhållande till respektive valuta

Valutakurser, årsgenomsnitt

Kommentarer

T.o.m. 30 juni 1991 är kurserna säljkurser. Därefter är de mittkurser, beräknade som (köp+sälj)/2. Kurserna är årsgenomsnitt.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Sveriges riksbank

Senast uppdaterad
2022-01-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30