Till innehåll på sidan

Inflation i Sverige 1831–2019

Årlig förändring i procent av konsumentpriserna

Inflation i Sverige 1831–2018

Från januari 2005 beräknas 12-månadersförändringen enligt ny metod.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30