Till innehåll på sidan

Personalutbildning i företagen

Statistiken visar bland annat företagens erbjudande av personalutbildning, anställdas deltagande i personalutbildning, personalutbildningstimmar och personalutbildningskostnader under 2015 efter näringsgren och storlek på företaget. Undersökningen täcker in företag huvudsakligen i privat sektor som har 10 anställda eller fler. Undersökningen är gemensam för EU och resultat från EU-länderna publiceras av Eurostat.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Personalutbildning i företagen

2018-02-26

Nio av tio företag organiserade personalutbildning för sina anställda under 2015 och den vanligaste utbildningsformen var kurser. Personalutbildning var vanligare i stora företag jämfört med mellanstora och små företag. Drygt hälften av de anställda deltog i kurser.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Lotta Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0541