Till innehåll på sidan

Folkhögskolestatistik, 2021

Färre deltagare på folkhögskolan under coronapandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-03-31 8.00

Innan coronapandemin var det flest deltagare på folkhögskolans korta kurser, men antalet deltagare minskade kraftigt under 2020. Det ökande sedan under 2021 om än inte till samma nivå som innan 2020. Antalet deltagare på allmänna och särskilda kurser har också minskat, men inte lika kraftigt som på korta kurser.

På folkhögskolan finns tre olika typer av kurser: allmänna kurser, särskilda kurser och korta kurser.

Minskning av antal män som läser på allmän kurs under pandemin

Allmän kurs är till för den som helt saknar eller inte är klar med sin grundskole- eller gymnasieutbildning och kursen syftar till att ge behörighet till vidare studier.

År 2021 fanns 28 700 deltagare som läste allmän kurs. Könsfördelningen var någorlunda jämn med 57 procent kvinnor och 43 procent män. Antalet deltagare ökade kraftigt mellan 2017 och 2018, men har sedan legat stabilt. Antalet sjönk något mellan 2020 och 2021 och det beror främst på att antalet män minskade då.

Antal deltagare på folkhögskolans allmänna kurser 2017–2021 efter kön

Antal deltagare på folkhögskolans allmänna kurser 2017–2021 efter kön

Något färre deltagare på särskild kurs under coronapandemin

Särskild kurs finns främst inom estetiska ämnen såsom musik och teater. Dessa kurser kallas också för profilkurser. Därutöver finns det yrkesutbildningar till exempelvis lärarassistent, socialpedagog och fritidsledare.

Det finns fler deltagare som läser särskilda kurser än som läser allmänna kurser. År 2021 läste 45 500 deltagare profil- eller yrkesutbildningar. Könsfördelningen var ojämn med 68 procent kvinnor och 32 procent män.

Precis som för allmänna kurser ökade antalet deltagare kraftigt mellan 2017 och 2018. Ökningen fortsatte 2019, men antalet deltagare minskade under coronapandemins år 2020 och 2021. Antalet var i stort sett detsamma 2020 och 2021.

Antal deltagare på folkhögskolans särskilda kurser 2017–2021 efter kön

Antal deltagare på folkhögskolans särskilda kurser 2017–2021 efter kön

 

Antalet deltagare på korta kurser har mer än halverats under coronapandemin

Korta kurser är upp till två veckor långa och har varierande innehåll. Det är främst estetiska och praktiska kurser.

Innan coronapandemin var korta kurser den kurstyp med flest deltagare, men antalet mer än halverades mellan 2019 och 2020. Antalet ökade något 2021, men nådde ändå inte upp till tidigare nivåer. Antalet deltagare var som störst 2018 då det fanns 76 600 deltagare på korta kurser. År 2020 fanns endast 28 900 deltagare på korta kurser och 2021 var det 36 100.

Under hela perioden har det varit fler kvinnor än män som deltagit på dessa kurser. År 2021 var det 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Antal deltagare på folkhögskolans korta kurser 2017–2021 efter kön

Antal deltagare på folkhögskolans korta kurser 2017–2021 efter kön

Definitioner och förklaringar

Definition av deltagare

En person kan delta i flera kurser och räknas då som flera deltagare. Det är vanligast att samma person läser flera kurser inom kurstypen korta kurser och minst vanligt inom särskild kurs.

Lästips

Läs mer om folkhögskolans olika kurser på Kurstyper - folkhogskola.nu.

Läs mer om hur folkhögskolan har påverkats av coronapandemin i Folkbildningsrådets rapport Folkbildning i coronatider (ISBN: 978-91-88692-78-8).

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Marit Jorsäter

Telefon
010-479 62 43
E-post
marit.jorsäter@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se