Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Asylsökande i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-07

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige årligen. Det ökade runt 2012 och under 2015 var antalet asylsökande det högsta någonsin, med över 160 000 personer. Politiska beslut har sedan påverkat möjligheten att ta sig till Sverige och antalet asylsökande har minskat. Restriktioner under pandemin gjorde att antalet asylsökande minskade ytterligare under 2020 och 2021. Antalet asylsökande under 2021 är det lägsta under hela 2000-talet, drygt 11 000 personer.

Asylsökande i Sverige

2021

11 425

Asylsökande kvinnor

2021

4 224

Asylsökande män

2021

7 201

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därmed inte in i statistiken för befolkningen. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas personen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken.

Hur många som söker asyl i Sverige påverkas av flera faktorer. Bland annat leder krig, förföljelse och fattigdom i omvärlden till att människor lämnar sina hemländer. Migrationspolitiken i Sverige och Europa påverkar också. Det kan till exempel handla om visumkrav, gränskontroller och regler för uppehållstillstånd.

Varifrån kommer de asylsökande?

Kriget i Syrien ledde till att antalet asylsökande fördubblades 2015 jämfört med 2014. Om man istället jämför med åren runt 2010, var det fem gånger fler som sökte asyl under 2015.

I början av 90-talet skedde en liknande kraftig ökning av antalet asylsökande under ett enskilt år. Då berodde ökningen på att många flydde krigen i det forna Jugoslavien. År 1992 ledde det till att över 80 000 personer sökte asyl. En annan topp var 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl i Sverige, hälften av dem var irakiska medborgare.

År 2021 toppade Afghanistan listan över de vanligaste medborgarskapsländerna bland de asylsökande. Därefter följde Syrien och Irak.

Under 2021 sökte 1 488 afghanska medborgare asyl i Sverige, vilket var knappt 900 fler än under 2020. Det kan jämföras med toppåret 2015, då det var fler än 40 000 av de asylsökande som hade afghanskt medborgarskap.

Under hela 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige. Skillnaden blev särskilt stor 2015, då cirka 70 procent av de asylsökande var män. När antalet asylsökande gick ner under 2016 utjämnades könsskillnaden något. Sedan dess har männen utgjort cirka 60 procent av de asylsökande.

Av de tio vanligaste medborgarskapen bland asylsökande fanns den största könsskillnaden 2021 bland ukrainare och afghaner. Där var 69 respektive 68 procent av de asylsökande män. Grupperna eritreaner och etiopier hade högst andel kvinnor. Där var 51 procent respektive 49 procent av de asylsökande kvinnor.

De vanligaste medborgarskapen bland asylsökande 2021

Medborgarskap Kvinnor Män Total
AFGHANISTAN 479 1  009 1 488
SYRIEN 515 765 1 280
IRAK 331 601 932
UKRAINA 163 360 523
TURKIET 200 292 492
SOMALIA 193 264 457
ERITREA 207 200 407
IRAN 144 232 376
STATSLÖS 133 214 347
ETIOPIEN 146 155 301

Etiketter