Till innehåll på sidan

Asylsökande i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-01-26

Under 2021 sökte 11 425 personer asyl i Sverige, varav 4 224 kvinnor och 7 201 män.

På denna sida 

Asylsökande är personer som kommer till Sverige och ansöker om skydd här, men som ännu inte fått beslut om de kommer att få uppehållstillstånd. Det finns många anledningar till att människor flyr, bland annat leder krig, förföljelse och fattigdom i omvärlden till att människor lämnar sina hemländer. Migrationspolitiken i Sverige och Europa påverkar också hur många människor som kommer till Sverige, det kan till exempel handla om visumkrav, gränskontroller och regler för uppehållstillstånd.

Asylsökande senaste året

Antal asylsökande per månad senaste året

2022

Asylsökande efter medborgarskapsland, period, år och kön
2022
kvinnor män totalt
Samtliga medborgarskap
januari 399 622 1 021
februari 427 731 1 158
mars 1 041 1 529 2 570
april 409 791 1 200
maj 520 932 1 452
juni 479 988 1 467
juli 418 811 1 229
augusti 467 917 1 384
september 570 1 020 1 590
oktober 430 884 1 314
november 464 833 1 297
december .. .. ..

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Asylsökande över tid

Sedan år 2002 har antalet asylsökande i Sverige varierat. Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2014 och 2015 när många kom från det krigshärjade Syrien. Under 2015 sökte drygt 160 000 asyl i Sverige, vilket är runt fem gånger fler än åren runt 2010. En annan topp var 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl i Sverige, hälften av dem var irakiska medborgare.

Antal asylsökande per år, från år 2002

Kön200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Kvinnor12 25711 2358 3456 3348 38811 0798 4288 47412 01310 70816 14219 49626 48448 14911 58710 0318 5738 8255 0814 224
Män20 75920 12014 81611 19615 93425 12815 92515 72019 80618 94027 74534 76354 817114 72817 35215 63512 92913 1337 9107 201
Totalt33 01631 35523 16117 53024 32236 20724 35324 19431 81929 64843 88754 25981 301162 87728 93925 66621 50221 95812 99111 425

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Andel kvinnor och män som söker asyl

Under 2000-talet har fler män än kvinnor sökt asyl i Sverige. Skillnaden blev särskilt stor 2015, då var cirka 70 procent av de asylsökande män. När antalet asylsökande gick ner under 2016 utjämnades könsskillnaden något.

Antal asylsökande efter kön

Könsfördelning per år från år 2002

Kön200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Kvinnor12 25711 2358 3456 3348 38811 0798 4288 47412 01310 70816 14219 49626 48448 14911 58710 0318 5738 8255 0814 224
Män20 75920 12014 81611 19615 93425 12815 92515 72019 80618 94027 74534 76354 817114 72817 35215 63512 92913 1337 9107 201

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn per kön och år

Kön200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Flickor1881951631431752594834644005816681 3632 847435293249257157126
Pojkar3623662252556451 0051 7671 9292 2572 9973 1845 68632 5221 7641 043695645343381

Källa

Visa i Statistikdatabasen

Diagram skapat 2023-01-28

 

Asylsökandes medborskapsländer

Tabell

Asylsökande 2002-2021

Statistiken baseras på uppgifter om asylsökande personer som Migrationsverket lämnar till SCB

År
Asylsökande
    Därav
ensamkommande
flyktingbarn1
  Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
 AntalKvinnorMänAntalFlickorPojkarLandAntal
2021 11 425 4 224 7 201 507 126 381 Afghanistan 1 488
2020 12 991 5 081 7 910 500 157 343 Syrien 1 209
2019 21 958 8 825 13 133 902 257 645 Syrien 2 649
2018 21 502 8 573 12 929 944 249 695 Syrien 2 709
2017 25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043 Syrien 4 718
2016 28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764 Syrien 5 459
2015 162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522 Syrien 51 338
2014 81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686 Syrien 30 583
2013 54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184 Syrien 16 317
2012 43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997 Syrien 7 814
2011 29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257 Afghanistan 4 122
2010 31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929 Serbien 6 335
2009 24 194 8 474 15 720 2 250 483 1 767 Somalia 5 874
20082 24 353 8 428 15 925 1 510 .. .. Irak 6 083
2007 36 207 11 079 25 128 1 264 259 1 005 Irak 18 559
2006 24 322 8 388 15 934 820 175 645 Irak 8 951
2005 17 530 6 334 11 196 398 143 255 Serbien och Montenegro 2 944
2004 23 161 8 345 14 816 388 163 225 Serbien och Montenegro 4 022
2003 31 355 11 235 20 120 561 195 366 Serbien och Montenegro 5 305
2002 33 016 12 257 20 759 550 188 362 Jugoslavien 5 852

1) Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit till Sverige och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

2) För år 2008 finns ingen köns- eller åldersuppdelad statistik för ensamkommande flyktingbarn, därför finns endast en totalsiffra.

Kommentarer

Asylsökande utgörs av individer som under referenstidpunkten sökt asyl i Sverige och registrerats i Migrationsverkets Centrala utlänningsdatabas.

De individer som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd någon gång under de fyra närmast föregående åren, individer med ansökningsskälet förlängning av asylärende samt de individer som söker asyl på svensk ambassad i ett annat land ingår ej i statistiken över asylsökande.

Ytterligare detaljerad statistik om asylsökande och ensamkommande finns i SCB:s statistiska databaser:

Statistikdatabasen

Antalsuppgifter om asylsökanden finns publicerat på SCB från år 2002. Tidigare statistik finns att hitta på Migrationsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-02-22

Medborgarskapländer bland asylsökande

Asylsökande efter period, medborgarskap, år och kön (Statistikdatabasen)

 

Källor

Så tar vi fram statistiken om asylsökande

Statistiken om asylsökande bygger på uppgifter som Migrationsverket lämnar till SCB.
Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därmed inte in i befolkningsstatistiken som SCB framställer. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Först då räknas personen som invandrad i Sverige och ingår i befolkningsstatistiken.

Källa för denna statistik

Mer information om statistikens kvalitet, framställning eller ytterligare statistik hittar du under följande undersökningar. 

Befolkningsstatistik

Relaterat innehåll

På scb.se finns uppgifter om antal asylsökanden publicerat från år 2002. SCB övertog vid den tidpunkten statistikansvaret från Migrationsverket. På Migrationsverkets hemsida finns ytterligare information om asylsökande historiskt samt i nutid. 

Statistik - Migrationsverket
Historik - Migrationsverket