Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Arbetslöshet i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-04-08

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. År 2021 var arbetslösheten 8,8 procent.

Arbetslöshet totalt

2021

8,8 %

Arbetslösa kvinnor

2021

9,1 %

Arbetslösa män

2021

8,5 %

I januari 2021 anpassades Arbetskraftsundersökningarna (AKU) till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. För närvarande finns det länkade serier för de mest centrala tabellerna för perioden 2005 till 2020. Arbete med länkning av fler serier pågår under året.

För mer information och mer statistik om arbetslöshet se
Arbetskraftsundersökningen (AKU)