Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Inflationen i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-01-20

Inflation betyder att priserna stiger i allmänhet, så att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Det kan finnas olika orsaker till att priserna stiger, som ökad efterfrågan eller högre produktionskostnader. Riksbanken i Sverige har som uppgift att hålla inflationen stabil, runt 2 procent.

Inflation enligt KPI senaste månaden i procent

Förändring jämfört med samma månad föregående år

Årsförändring efter månad
2022M12 12,3

På den här sidan kan du läsa om hur inflation uppstår och hur den mäts. 

När den allmänna prisnivån stiger råder det inflation, vilket gör att värdet på pengar sjunker. Du behöver då öka dina inkomster för att du ska ha samma köpkraft, alltså kunna konsumera lika mycket som tidigare.

Motsatsen till inflation kallas deflation, och innebär att den allmänna prisnivån sjunker.

SCB mäter inflationen genom att mäta priser

Man kan mäta inflationen på flera olika sätt, oftast genom att mäta priser och jämföra dem över tid i ett prisindex. I Sverige är förändringen i konsumentprisindex KPI det vanligaste måttet på inflation.

KPI visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

När vi talar om hur KPI förändras från år till år kallar vi det inflationstakt. En inflationstakt på 1,5 procent innebär att konsumentpriserna i genomsnitt har ökat 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Ett annat mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. Från september 2017 har KPIF ersatt KPI som mått för Riksbankens inflationsmål.

SCB sammanställer både KPI och KPIF varje månad.

Inflation enligt KPI

Från januari 2008 till senast rapporterade månad

Månad2008M012008M022008M032008M042008M052008M062008M072008M082008M092008M102008M112008M122009M012009M022009M032009M042009M052009M062009M072009M082009M092009M102009M112009M122010M012010M022010M032010M042010M052010M062010M072010M082010M092010M102010M112010M122011M012011M022011M032011M042011M052011M062011M072011M082011M092011M102011M112011M122012M012012M022012M032012M042012M052012M062012M072012M082012M092012M102012M112012M122013M012013M022013M032013M042013M052013M062013M072013M082013M092013M102013M112013M122014M012014M022014M032014M042014M052014M062014M072014M082014M092014M102014M112014M122015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M022022M032022M042022M052022M062022M072022M082022M092022M102022M112022M12
2008M013,23,13,43,33,94,24,14,34,442,50,91,30,90,2-0,1-0,7-1-1,2-1,2-1,9-1,8-10,60,30,90,80,71,20,91,10,91,41,51,82,32,52,52,93,33,33,13,33,43,22,92,82,31,91,91,51,3110,70,70,40,4-0,1-0,10-0,20-0,5-0,2-0,10,10,10,1-0,10,10,1-0,2-0,2-0,60-0,20,20-0,2-0,4-0,1-0,2-0,3-0,20,10,2-0,20,1-0,4-0,1-0,20,10,10,10,10,80,40,80,80,611,11,10,91,21,41,71,41,81,31,91,71,72,22,12,11,71,91,71,61,61,91,71,92,12,122,32,3221,91,91,92,12,21,81,71,41,51,61,81,81,310,6-0,400,70,50,80,40,30,20,51,61,41,72,21,81,31,42,12,52,83,33,93,74,366,47,38,78,59,810,810,911,512,3

Varför får vi inflation?

En orsak till att inflation uppstår är att efterfrågan på varor och tjänster ökar snabbare än utbudet. Det innebär att företag kan tjäna pengar på att höja sina priser, innan konkurrerande företag hinner förändra sin produktion efter den ökande efterfrågan.

En annan orsak till inflation är att kostnaderna för att tillverka varor eller erbjuda tjänster ökar. Det kan bero på att lönerna blivit högre. Det kan också bero på att värdet på den svenska kronan sjunkit mot andra valutor, vilket gör det dyrare att importera varor eller delar till det som ska produceras.

I båda fallen är det vanligt att företagen höjer priserna på sina produkter för att kompensera de ökande kostnaderna.

Jämför penningvärdet vid olika tidpunkter

Prisomräknaren visar hur inflationen påverkar penningvärdet

Indirekt påverkas också inflationen av hur människor tror att priserna utvecklas. Om alla tror att priserna kommer att stiga i framtiden så kommer sannolikt konsumtion och investeringar idag att öka, och genom det ökar efterfrågan. 

Riksbanken sätter mål för inflationen

Hur hög ska då inflationen vara? Det är Riksbanken, Sveriges centralbank, som ansvarar för penningpolitiken i Sverige. Riksbanken ansvarar därför också för att inflationen håller sig på en lagom nivå. Riksbanken anser att en inflationstakt på två procent enligt KPIF är ett bra mål. Det är samma mål som gällde även när KPI användes som mått för inflationen.

Fördjupa dig i statistiken

Statistikdatabasen

I Statistikdatabasen kan du hitta detaljerad statistik kring konsumentpriser och inflation. Till exempel
KPI totalt per månad från 1980
KPI efter produktgrupp per månad från 1980
KPI efter varu-/tjänstegrupp (COICOP) per månad från 1980
All statistik om KPI

Statistikens framställning

Detaljerad beskrivning av hur SCB beräknar konsumentprisindex hittar du under rubriken Statistikens framställning på den här sidan