Till innehåll på sidan

Delmål 13.b - Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Indikator 13.b.1 - Antal av de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling med nationellt bestämda bidrag (NDCs), långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner, strategier så som rapporterats i anpassningskommunikation och nationella kommunikationer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer