Till innehåll på sidan

Delmål 5.2 – Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Indikator 5.2.1 - Andelen personer som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner

Denna indikator är under utredning

Indikator 5.2.2 - Andelen personer som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.2.3(N) - Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Utsatt för olika brott, 2020

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

5.2.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22