Till innehåll på sidan

Delmål 6.2 – Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Indikator 6.2.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar