Till innehåll på sidan

Delmål 6.6 – Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Indikator 6.6.1 - Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.6.2(N) - Skyddade områden med limniskt syfte

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

26områden

med nytillkomna naturreservat med limniskt syfte i Sverige

Tabell

Skydd av limniska områden

Antal nytillkomna naturreservat per år

  limniska naturreservat övriga naturreservat
2019 26 175
2018 17 182
2017 26 230
2016 21 222
2015 26 129
2014 30 154

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 6.6.3(N) - Åtgärdade vandringshinder

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

54vandringshinder

i Sverige är åtgärdade

Tabell

Åtgärder vid vandringshinder

Antal åtgärder

  Antal
2018 54
2017 76
2016 118
2015 99
2014 102
2013 110
2012 112
2011 28
2010 42
2009 47
2008 90
2007 85
2006 83
2005 82
2004 71
2003 67
2002 68
2001 58
2000 50

Källa: Åtgärder i Vatten (ÅiV)

Vandringshinder som åtgärdats årligen, exempelvis genom installation av fiskvägar eller omlöp.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Antal installerade faunapassager och borttagna vandringshinder

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10