Till innehåll på sidan

Delmål 7.3 – Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Indikator 7.3.1 - Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd energi och BNP

Nyckeltal

2019

21%

har energiintensiteten i Sverige minskat sedan 2008

Tabell

Total tillförsel exkl. utrikes transport och icke-energiändamål per BNP

Andel i procent, basår 2008

  Procent
2019 ‑21,0
2018 ‑18,5
2017 ‑17,6
2016 ‑15,5
2015 ‑18,3
2014 ‑9,6
2013 ‑6,6
2012 ‑3,1
2011 ‑4,8
2010 ‑2,4
2009 ‑3,1
2008 0,0

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och SCB

Sverige har ett nationellt sektorsövergripande mål om en minskad energiintensitet med 20 procent mellan 2008 och 2020.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 7.3.2(N) - Indikator om energieffektivitet och investeringar i nationell kontext

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning