Till innehåll på sidan

Delmål 7.a – Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

Indikator 7.a.1 - Finansiella flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive hybridsystem

Nyckeltal

2020

751mkr

är det offentliga flödet från Sverige till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi och förnybar energiproduktion

Diagram

Finansiella flöden till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive hybridsystem

7.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Offentliga flöden inkluderar offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra offentliga flöden (OOF). Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18