Till innehåll på sidan

Till dig som lämnar uppgifter som privatperson

Det är mycket som händer i samhället nu. Sveriges myndigheter står inför en stor utmaning i att hitta de åtgärder som ska hjälpa samhället ut ur coronakrisen. För att kunna göra det behöver de statistik och det är SCB:s uppdrag att ge dem den statistiken.

Vi behöver svar från dig för att kunna ge samhället användbar statistik att lita på. Om vi inte får in de svar vi efterfrågar blir det ännu svårare för dem som har ansvar att leda Sverige igenom den här krisen.

Just nu pågår till exempel dessa undersökningar som alla är viktiga, inte minst för att de ger fakta om hur coronapandemin påverkar samhället.

  • Nationella trygghetsundersökningen tar bland annat reda hur trygga människor i Sverige känner sig och hur många som har blivit utsatta för brott. SCB gör undersökningen på uppdrag av Brottsförebyggande rådet, Brå.
  • Svenskars resande är en undersökning om resor i Sverige och utomlands som SCB gör på uppdrag av Tillväxtverket.
  • Arbetskraftsundersökningarna, AKU, undersöker regelbundet vad människor i arbetskraften gör – jobbar, studerar, söker jobb, är sjukskriven? Bland annat får vi det officiella arbetslöshetstalet från AKU.

Vi vill att du ska veta att dina svar har ett stort värde för samhället. Det är ditt perspektiv vi behöver och därför kan ingen ersätta dig om du har blivit utvald att delta i en SCB-undersökning.

Så tack för att du tar dig tid!

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

 

Hur skulle Sverige se ut utan statistik?

Hur skulle Sverige se ut utan statistik?

En film till dig som tack för att du lämnar uppgifter till oss.