Till innehåll på sidan

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Universitets­kanslers­ämbetet samlar SCB varje kalenderhalvår in uppgifter om doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå.

Statistiken på forskarnivå används för att ge en allsidig statistisk belysning av tillströmning till, närvaro och utflöde från högskolans forskarutbildning. Uppgifterna används också som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering.

Användare är bland annat Universitets­kanslers­ämbetet, Utbildningsdepartementet, universitet och högskolor, länsstyrelser, kommuner, forskare, media och studenter.

Instruktioner

Tidsplan

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen kommer att återfinnas på UKÄ:s och SCB:s respektive webbplatser. Uppgifter publiceras även i UKÄ:s rapporter och SCB:s statistiska meddelanden som ingår i serien UF 21.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Till universitets- och högskoleregistret föreligger även uppgiftsskyldighet enligt förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (1993:1153) samt enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792).

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda personer att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/doktorander