Till innehåll på sidan

Europeiska socialfonden

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna kommer att användas för att ta fram kvartalsvisa och årliga rapporter bland annat till Europeiska Kommissionen, Svenska regeringen och strukturfonds-partnerskapen.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Svenska ESF-rådet att samla in uppgifter om deltagare i de olika projekten. Uppgifterna ska rapporteras till SCB i kronologisk ordning. Det är därför viktigt att nya deltagare rapporteras in under den period de startat sitt projektdeltagande och att slutdatum rapporteras under den period deltagaren slutar i projektet.

Om någon period måste justeras, måste samtliga perioder efter den perioden läsas in på nytt. Uppgifterna ska lämnas en gång per månad så länge projektet pågår.

Svenska ESF-rådet har valt att använda register i så stor utsträckning som möjligt. Alternativet till registerlösningen vore att projekten rapporterade färdiga indikatorer till ESF-rådet vilket bland annat skulle innebära ett betydligt merarbete för projekten.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar fylla i mallen.

Du kan använda den Excelfil som skickades med e-postbrevet eller så kan du ladda ner en ny fil som finns under Instruktioner efter inloggningen.

Tidsplan

Uppgifterna ska skickas in inom fyra veckor efter avslutad period.

Vanliga frågor

Vi har i vårt projekt personer som har skyddad identitet. Hur skriver vi personnumret?

Skriv ÅÅÅÅMMDDTf29 för kvinnor och Tf19 för män i rutan för personnummer.

En person kommer tillbaka i projektet och då blir det en dubblett.

I Excelfilen kan du ta bort den rad som innehåller slutdatum. Då blir det ingen felsignal.

Jag kan inte skicka in filen, vad är fel?

Läs felmeddelandet och försök rätta med utgångspunkt från det. Fungerar inte det – ring eller skriv till oss så hjälper vi till.

Skillnader mellan ESF´s rapporter och SCB´s återrapport

Antal timmar kan skilja sig mellan olika återrapporter på grund av olika avrundningssystem. Även antalet deltagare i kategorierna Nya deltagare och Avslutade deltagare kan i vissa fall skilja sig på grund av olika orsaker.

Om ni upplever större skillnader kan ni i första hand mejla oss och be om en återrapport att använda som stöd vid kontakt med er ESF-handläggare.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker på Svenska ESF-rådets webbplats.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas till SCB erhåller sekretesskydd.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider 08.00–16:30
E-post
insamling.esf@scb.se

Vardagar
08.00–16.30

Telefontider 20 juni–16 augusti:

Vardagar 08.00–15.00, lunchstängt 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/esf