Till innehåll på sidan

Familjerätt

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken om familjerätten är bland annat att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamheten. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att svara för uppgiftsinsamling och framställningen av tabeller. Statistiken avser uppgifter om faderskapsutredningar och anmälan om gemensam vårdnad, yttranden över nationella adoptioner, samarbetssamtal, upplysningar, medgivandeutredningar, yttranden och beslut om umgängesstöd, anmälan för gemensam vårdnad samt utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.

Det har inte gjorts några ändringar i enkäten till följd av de nya föreskrifterna om fastställande av faderskap och föräldraskap som trädde i kraft den 1 oktober 2021. Vid redovisning av 2021 års statistik inkluderas således ej uppgifter baserade på U-protokoll.
För att se aktuell enkät klicka på länken nedan.

Enkät Familjerätt 2021 (pdf)

Information om ändringar i enkät avseende statistik år 2022 - familjerätt

Observera att informationen nedan avser ändringar i den enkät som går ut i januari 2023 och som avser statistik för år 2022. För mer information och fullständig enkät avseende statistik år 2022 se bilaga nedan.

  • MFoF vill särskilt uppmärksamma ändringar avseende frågor om fastställande av faderskap respektive föräldraskap. Dessa har uppdaterats till följd av nya föreskrifter som trädde i kraft den 1 oktober 2021 och som bland annat innebär att endast en typ av protokoll, U-protokoll, ska användas vid utredning av faderskap och föräldraskap.
  • För att möjliggöra uttag av statistik för år 2022, var god ta kontakt med er systemleverantör för eventuella behov av utveckling.

Information om ändringar i enkät avseende statistik år 2022 – familjerätt (pdf)

Tidsplan

Insamlingen för 2021 är avslutad. 

Ta del av den färdiga statistiken

Hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan du ta del av den färdiga statistiken.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Juridisk information

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/familjeratt