Till innehåll på sidan

Familjerätt

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med statistiken om familjerätten är bland annat att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamheten. Den officiella statistiken används i första hand som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för jämförelser mellan olika kommuner och som allmän information.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att svara för uppgiftsinsamling och framställningen av tabeller. Statistiken avser uppgifter om faderskapsutredningar och anmälan om gemensam vårdnad, yttranden över nationella adoptioner, samarbetssamtal, upplysningar, medgivandeutredningar, yttranden och beslut om umgängesstöd, anmälan för gemensam vårdnad samt utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter för webblanketten skickas i början av januari 2021.

Sista insändningsdag för webblanketten är 22 februari 2021.

Ta del av den färdiga statistiken

Hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan du ta del av den färdiga statistiken.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Juridisk information

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/familjeratt