Till innehåll på sidan

Folkhögskolans pedagogiska personal

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter om pedagogisk personal inom folkhögskolan behövs för jämförelser med andra utbildningsformer, Folkbildningsrådets återrapportering till regering och riksdag och för uppföljningen av kvalitén i folkhögskolans allmänna kurser och övrig verksamhet.

Förutom vid Folkbildningsrådet och SCB kan uppgifterna som hör till insamlingen komma att användas av forskare och andra myndigheter som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas via Excelfil där förra årets inrapporterade personal finns förtryckt.

Folkhögskolans pedagogiska personal Hösten 2019 (pdf)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.
Lämna uppgifterna senast den 4 november
Det är inte möjligt att logga in och lämna uppgifter fredagen den 30 oktober till söndagen den 1 november då SCB stänger IT-miljön för systemunderhåll.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/folkhpers