Till innehåll på sidan

Folkhögskolans pedagogiska personal

Lämna uppgifterna

Logga in

De uppgifter som samlas in om folkhögskolans pedagogiska personal behövs för jämförelser med andra utbildningsformer och för uppföljning av kvalitén i folkhögskolans allmänna kurser och dess övriga verksamhet. Folkbildningsrådet använder uppgifterna för sin återrapportering till riksdag och regering.

Förutom vid Folkbildningsrådet och SCB kan uppgifterna som hör till insamlingen komma att användas av forskare och andra myndigheter som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess.

Instruktioner

Uppgifterna rapporteras in via Excelfil där förra årets inrapporterade personal finns förregistrerad. Excelfilen finns att ladda ned efter att ha loggat in i webblanketten.

Tänk på att spara filen på din egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Dokument

Instruktioner inför hösten 2022 kommer publiceras i augusti/september.

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 1 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgifter som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Det innebär bland annat att enskilda personers förhåll­anden inte kan utläsas av publicerade uppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/folkhpers