Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi, vår-/augustiutsändningen

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen Företagens ekonomi beskriver den ekonomiska utvecklingen för svenska företag per bransch och region. Resultatet används även för att beräkna företagens bidrag till BNP (bruttonationalprodukten).

Företagens ekonomi omfattar alla icke-finansiella företag. Undersökningen är årlig och baseras på deklarations- och bokslutsuppgifter.

Instruktioner

För att underlätta ditt uppgiftslämnande finns här en instruktion till hur du fyller i webblanketten. Läs igenom denna innan du börjar, det underlättar ditt arbete. 

Instruktioner (pdf)

Information om undersökningen (pdf)

Tidsplan

I slutet av april skickar vi inloggningsuppgifter per post till utvalda företag.

Sista svarsdatum är 12 juni 2020.

Om uppgiftslämnandet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:13). Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Vanliga frågor

Vilken redovisningsperiod ska vi använda?

Fyll i uppgifterna som ska avse det räkenskapsår som avslutades någon gång mellan 2019-05-01 och 2020-04-30.

Går det bra med uppskattade värden?

Vi är medvetna om att det i blanketten finns många rader att välja mellan och att det ibland kan vara svårt att fördela intäkterna och kostnaderna. Uppgifterna kan i dessa fall uppskattas.

Om vårt företag är nedlagt, hur gör vi då?

Försök fylla i blanketten utifrån de uppgifter ni har tillgång till, och skriv en kommentar om när företaget blev nedlagt. Ni är även välkomna att kontakta oss per telefon eller e-post.

Hur vet vi att uppgifterna kommit fram?

När ni skickat uppgifterna via webblanketten får ni en bekräftelse att uppgifterna är inskickade. Får ni denna kan ni vara säkra på att uppgifterna kommit fram.

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni behöver anstånd för att skicka in uppgifterna kontakta oss via telefon eller e-post. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Kan vi fylla i en pappersblankett istället?

Vi skickar inte längre ut några pappersblanketter, kontakta oss om ni har behov av en sådan.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras under hösten året efter undersökningsåret och slutresultatet några månader senare. Publicering sker på webbplatsen under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
E-post
fek@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fekett