Till innehåll på sidan

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av uppgifter om elever i gymnasieskolan. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

SCB samlar in uppgifterna från CSN men för många elever saknas information om inriktning (för elever i årskurs 2–4) samt fullständiga studievägskoder för elever som läser på särskilda utbildningsvarianter.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och använder den förifyllda webblanketten/Excelfilen. Komplettera uppgifterna med fullständiga studievägskoder och skicka in till SCB.

Giltiga studievägskoder (xlsx)

Tidsplan

Berörda skolenheter får utskick i november 2021.

Vanliga frågor

Jag får upp en lista med fel och varningar när jag försöker ladda upp filen. Vad gör jag?

När du laddar upp en fil gör systemet en översiktlig granskning av den. Kontrollera varningarna och korrigera alla fel i listan. Spara därefter filen och försök att skicka in den på nytt. När alla fel är korrigerade kommer du att kunna ladda upp filen. Kom ihåg att klicka på Fortsätt och spara och sedan på Skicka in, du får då en bekräftelse på att SCB mottagit uppgifterna.

Det går inte att skicka iväg Excelfilen, vad gör jag?

Om du får upp en lista med fel och varningar så måste du åtgärda dessa. Justera felen och kontrollera varningarna i din Excelmall. Spara därefter. Försök därefter att skicka in filen på nytt. Det gör du genom att trycka på ”Tillbaka”–knappen och börja om.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/gymnelev