Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva bostads- och hyresuppgifter i Sverige. Statistiken används av departement, statliga verk, utredningar och bostadsmarknadens parter för bland annat uppföljning av hyrornas utveckling. Undersökningen genomförs årligen och omfattar drygt 15 400 hyresrättslägenheter. Urvalet dras från det nationella lägenhetsregistret. Urvalet är slumpmässigt och förnyas successivt. En lägenhet är vanligen med i flera år. De största fastighetsägarna i Sverige har alltid lägenheter som är med i undersökningen. 

Instruktioner

De uppgifter vi efterfrågar handlar bland annat om månadshyror, vad som ingår i hyresbeloppen samt eventuella lägenhetsförändringar. Det är den förhandlade grundhyran för 2019 för den utvalda lägenheten som vi vill veta. Dock ska du dra av eventuell rabatt och eventuella avgifter för till exempel internet eller kabel-TV  från grundhyran. Du fyller i om värme, varmvatten, el och bilplats/garage ingår eller inte ingår i de lämnade hyresbeloppen. 

Tidsplan

Sista svarsdatum är 1 juli 2019

Vanliga frågor

Jag kan inte lämna uppgifterna på internet. Kan ni skicka pappers­blanketter i stället?

Ja, kontakta oss via telefon eller e-post. Ange ert företags 12-siffriga person-/organisationsnummer vid kontakt med oss. Det 12-siffriga person-/organisationsnumret kan ni hitta högst upp på det brev vi skickade till er.

Hur gör jag om jag vill att förvaltare ska rapportera?

Kryssa i rutan ”Annan rapportör (förvaltare)” längst ner till vänster på sidan Fastighetsägare/förvaltare i början av blanketten. Ange sedan förvaltarens person-/organisationsnummer, namn och adress i respektive fält i blanketten. Då kommer vi skicka brev till förvaltare i stället. Notera att det juridiska ansvaret för uppgiftslämnandet kommer att ligga kvar på ägaren till fastigheten. 

Ny förvaltare ska rapportera i stället för tidigare förvaltare. Hur gör jag?

Kontakta oss på telefon 010-479 60 65 eller e-post uls@scb.se Ange det 12-siffriga person-/organisationsnumret som står på det brev vi skickade till er.

Varför fungerar inte mina inloggnings­uppgifter?

Observera att användarnamnet endast innehåller versaler medan lösenordet innehåller både versaler och gemener. Kontakta oss via telefon eller e-post om du har inloggningsproblem.

Hur gör jag om fastigheten är såld?

Kryssa i rutan ”Om fastigheten har en ny ägare” längst ner till höger på sidan Fastighetsägare/förvaltare i början av blanketten. Ange sedan den nya ägarens person-/organisationsnummer, namn och adress i respektive fält i blanketten. Då kommer vi skicka brev till den nya ägaren.

Hur ser jag vilken eller vilka lägenheter jag ska lämna uppgifter om?

Använd inloggningsuppgifterna som skickats ut för att se vilken eller vilka lägenheter du ska lämna uppgifter för.

För varje lägenhet finns det förtryckta uppgifter om lägenhetsbeteckning och adress. Observera att det är uppgifter om den angivna lägenheten som efterfrågas. Vi ber dig kontrollera att uppgifter lämnas för rätt lägenhet.

Hur gör jag om lägenheten är outhyrd?

Om den utvalda lägenheten är ledig för uthyrning anger du den hyra som en hyresgäst skulle ha fått betala för den lägenheten.

Hur gör jag om årets hyres­förhandling inte är klar?

Är hyran för 2019 inte klar före den 1 juli ska detta svaret ges i blanketten. 

Vilken hyra efterfrågas?

Månadshyra.

Som månadshyra avses grundhyran (hyran som är föremål för den årliga hyresförhandlingen) med avdrag för eventuella hyresrabatter, kabel-TV och internet.

Exempel: 5 000 kronor i grundhyra – 100 kronor i hyresrabatt och 100 kronor i avgift för kabel-tv = 4 800 kronor i månadshyra.

Jag har skickat in felaktiga uppgifter – hur gör jag då?

Det går bra att logga in igen och göra revideringar i webblanketten. Kom ihåg att klicka dig till slutet av blanketten för att skicka in dina uppdaterade uppgifter till SCB.

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter eller behöver hjälp att revidera uppgifterna kan du kontakta oss på telefon eller e-post.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel 

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2011:2). Samråd har skett med Näringslivets regelnämnd (NNR). Om uppgifter inte lämnas kan ni komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna.

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda fastighetsägare att kunna identifieras.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/hib