Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

It-användning i företag är en urvalsundersökning som genomförs årligen och som avser att mäta och belysa användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt e-handel i svenska företag.  

Bland företag 0-199 anställda, dras ett slumpmässigt urval. Alla företag med minst 200 anställda totalundersöks.

Undersökningen som är en urvalsundersökning genomförs årligen och används för att framställa svensk officiell statistik som utgör underlaget för beslutsfattande inom Sverige och EU, debatt och forskning. Av den anledningen är alla svar betydelsefulla och undersökningen ska besvaras även om företaget inte använt it, då även dessa svar är viktiga för statistiken.

Vilka frågor ställer vi?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2020 och resterande frågor utifrån 2019.

Frågorna i enkäten är uppdelade i olika moduler som handlar om

 • Tillgång till och användning av internet
 • E-handel
 • Användning av molntjänster 
 • It-specialister och it-kunskaper
 • It och miljö 

Moduler som endast gäller företag med 10 eller fler anställda

 • Fakturering 
 • Big data analys 
 • Internet of Things 
 • Användning av 3D skrivare 
 • Användning av robotar
 • Användning av AI 
 • Molntjänster

Instruktioner

Observera att lämnade uppgifter endast ska avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer som står på blanketten. It-verksamhet som utförts på uppdrag ska inte redovisas utan svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

För företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Tidsplan

Sista svarsdag för undersökningen är 24 april 2020.

Kontakta oss om ni behöver anstånd eller har några frågor.

Vanliga frågor

Har vi möjlighet att få anstånd?

Ja, kontakta oss via itanvandning@scb.se eller på 010-479 60 65. Tänk på att ange företagets organisationsnummer.

Vi använder ingen it, eller gör det i obefintlig omfattning. Måste vi ändå svara?

Ja, eftersom undersökningen mäter den genomsnittliga it-användningen bland svenska företag är alla svar viktiga, även från företag som inte använder it.

Vilka uppgifter avses om företaget ingår i en koncern?

Svaret ska endast avse det enskilda företaget, det vill säga den juridiska enhet vars namn och organisationsnummer står på blanketten. Det innebär att företag som ingår i en koncern bestående av flera juridiska enheter endast ska svara för den juridiska enhet som undersökningen är adresserad till (förutsatt att SCB inte meddelat annat).

Ska it-verksamhet som utförts på uppdrag redovisas?

Nej, svaren ska endast avse företagets egen verksamhet.

Ska svaren avse verksamhet i utlandet?

Nej, för företag som har verksamhet i flera länder ska svaren endast avse den svenska delen av verksamheten.

Vilken tidsperiod avser uppgifterna?

Ungefär häften av frågorna ska besvaras utifrån hur situationen var för företaget i januari 2020 och resterande frågor utifrån 2019.

Finns blanketten på engelska?

Ja, det finns en engelsk blankett. Sidan är anpassad även för engelsktalande. Se första sidan.

Går det att svara via pappersblankett?

Nej, dock går det att ladda ner en pdf version som man kan sedan returnera via e-mail.

Kan jag ändra inskickade uppgifter?

Ja, du kan logga in i webblanketten igen för att ändra eller lägga till uppgifter. Tänk på dock på att du måste klicka på ”Skicka in” i slutet av blanketten när du är färdig.

Har du svarat på pappersblankett och vill ändra lämnade uppgifter kontaktar du SCB.

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet gäller för alla företag i Sverige enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken eftersom undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras i november 2019 på SCB:s webbplats. Där finns också resultat från tidigare års undersökningar tillgängliga.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:2).

Lämnade uppgifter skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8§ i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Resultaten redovisas på aggregerad nivå vilket betyder att inga enskilda företag kommer att kunna identifieras.

Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda till vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt förordningen (1982:668) och Regelrådet.

See also

This page is available in English. Click on “In English” above.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/it-foretag