Till innehåll på sidan

Portföljinvesteringar

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Instruktioner

Eftersom blanketterna emellanåt uppdateras med nytt eller ändrat innehåll är det viktigt att den senaste versionen laddas ner för rapportering.

Nedanstående blanketter kan vi tyvärr inte ta emot som testsändningar enligt det val som fortfarande visas när blanketten ska skickas in. Tester kan skickas in via vår e-postadress bop@scb.se.

Om du har några frågor, kontakta oss gärna.

Blanketter

VP201 (xls)

VP202 (xls)

VP203 (xlsm)

VP204 (xls)

VP205 (xlsm)

VP206 (xls)

VP207 (xls)

VP208 (xls)

VP209 (xls)

VP210 (xls)

VP211 (xls)

VP212 (xls)

VP213 (xls)

VP214 (xls)

VP215 (xls)

VP216 (xls)

VP217 (xls) 

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) 6 kap. 9 §. Mer information finns också i Riksbankens författningssamling (RBFS 2002:4) (pdf).

Uppgifterna som företagen lämnar till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

E-post
pi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/portfoljinvesteringar