Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Lämna uppgifterna

Logga in

Räkenskapssammandraget för kommunalförbund och samordningsförbund är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommunalförbund. Syftet med undersökningen är att ge en tillförlitlig information om kommunalförbundens ekonomi, nuläge och utveckling.

Resultatet från denna undersökning ligger till grund för nationalräkenskapernas beräkningar.

Nyheter

Från och med Räkenskapssammandraget (RS) för 2019 har kontohänvisningar utifrån Kommun-Bas 19 lagts till i resultat- och balansräkningen samt driftsredovisningen. Kontohänvisningarna har lagts till för att förtydliga vilka kostnader och intäkter som ska redovisas på respektive rad i blanketten. Kommun-Bas 19 finns att hämta under rubriken Instruktioner på denna sida.

Ordningen av blankettens olika delar har ändrats sedan förra året men de efterfrågade uppgifterna är till största del desamma.

Tidigare år har intäkter från förbundets medlemmar efterfrågats fördelat på de verksamhetsgrenar som bedrivs. Från och med RS för 2019 efterfrågas bidrag (kontoklass 35) istället för intäkter.

Instruktioner

Uppgifter lämnas till SCB genom att logga in och fylla i webblanketten. Inloggningsuppgifterna skickades ut med e-post den 24 februari till den person som lämnade in uppgifter föregående år. I dokumentet Instruktioner förklaras det hur blankettens olika delar fylls i.

Instruktioner (pdf)

Kommun-Bas 19 (pdf)

På sida 4 i blanketten ska uppgifter fyllas i om vilken/vilka verksamhet(er) som bedrivs. Information om respektive verksamhetsgren som kan anges ses i dokumentet Verksamhetsindelning.

Verksamhetsindelning (pdf)

Tidsplan

Insamlingen av RS 2019 är avslutad.

Ta del av den färdiga statistiken

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:28). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/rskomforb