Till innehåll på sidan

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

Lämna uppgifterna

Logga in

KRITA är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Undersökningen startade med rapportering avseende mars 2018. På denna sida finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB och Riksbanken. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida.

KRITA innehåller uppgifter om svenska kreditinstituts krediter till företag och offentlig sektor kredit för kredit. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom det finansiella stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen hos Riksbanken samt i tillsynsarbetet hos Finansinspektionen. KRITA gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera kreditexponeringar och spridningsrisker. Uppgifterna kommer också att användas för statistikproduktion där KRITA kan komplettera och utöka befintliga nedbrytningar. På sikt är tanken också att KRITA ska kunna ersätta delar av dagens aggregerade statistikrapportering.

KRITA följer i stor utsträckning ECBs AnaCredit (ECB/2016/13), både när det gäller innehåll och metod.

Uppgifterna kommer på sikt att rapporteras till ECB och delas inom det Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Vissa delar kommer även att ingå i statistikleveranser och/eller publiceras i aggregerad form.

Instruktioner

Tidsplan

Datum för rapportering av KRITA

  Fil/uppgifter
Referensmånad Monthly &
Counterparty
Quarterly
November 2019 1–20 december 2019 -
December 2019 1–23 januari 2020 1 januari–6 februari 2020
Januari 2020 121 februari 2020 -
Februari 2020 1–20 mars 2020 -
Mars 2020 1–23 april 2020 1 april–8 maj 2020
April 2020 1–25 maj 2020 -
Maj 2020 1–22 juni 2020 -
Juni 2020 1–21 juli 2020 1 juli–4 augusti 2020
Juli 2020 1–21 augusti 2020 -
Augusti 2020 1–21 september 2020 -
September 2020 1–21 oktober 2020 1 oktober–4 november 2020
Oktober 2020 1–20 november 2020 -
November 2020 1–21 december 2020 -

 

Juridisk information

Uppgifterna i KRITA samlas in med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och kommer att behandlas och lagras enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Kontakta oss

Riksbankens kreditdatabas (KRITA)

E-post
KRITA@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Oskar Schmidt

Telefon
010-479 40 72
E-post
oskar.schmidt@scb.se

Kontakt Riksbanken

E-post
KRITA@riksbank.se

Maria Eriksson

Telefon
08-787 04 23
E-post
maria.eriksson@riksbank.se

Daniel Hansson

Telefon
08-787 05 32
E-post
daniel.hansson@riksbank.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/krita