Till innehåll på sidan

Skolkostnader

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför insamlingen på Skolverkets uppdrag. Uppgifterna som samlas in används bland annat för att ta fram statistik för riket och kommuner. Användare är till exempel Skolverket, Utbildnings­departementet, kommuner och andra huvudmän.

Instruktioner

  • Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar en webblankett.
  • Insamlingen riktar sig till fristående skolor, same- och specialskolor, kommunalförbundens skolor, landstingens skolor samt svenska utlandsskolor.

Dokument

Instruktioner för fristående skolor (PDF)

Instruktioner för same- och specialskolor (PDF)

Instruktioner för regionernas skolor (PDF)

Instruktioner för kommunalförbundens skolor (PDF)

Instruktioner för svenska utlandsskolor (PDF)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas ut 1 april.

Sista insändningsdag är 15 maj.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september 2020.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/skolkost