Till innehåll på sidan

Inkvarteringsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

En gång per månad samlar SCB in uppgifter från Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt från företag och organisationer som bedriver kommersiell förmedling av privata stugor och lägenheter. Av de uppgifter som samlas in producerar SCB inkvarteringsstatistik med syfte att löpande kunna förstå och beskriva turismens utveckling i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken används bland annat som underlag till beslut om särskilda turistsatsningar på lokal, regional och nationell nivå. Uppgifterna som samlas in ligger även till grund för beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning.

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket.

Instruktioner

Tidsplan

Missiv skickas ut i december inför kommande undersökningsår.

Månadsblankett skickas in senast den 5:e efterföljande månad.

Säsongsblankett (gäller endast camping) skickas ut två gånger per år. Sommarsäsongsblanketten skickas ut i april och vintersäsongsblanketten skickas ut i augusti.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att vi svarar?

Inkvarteringsstatistiken är flitigt efterfrågad. Exempel på användningsområden är att planera och utvärdera turistsatsningar. Eftersom detta även görs på lokal nivå är det viktigt att vi får svar från både stora och små anläggningar i alla regioner och delar av landet.

Kan vi lämna uppgifter med textfil från vårt bokningssystem?

För att kunna rapportera via textfil krävs det att er bokningssystemleverantör har utvecklat denna funktion. En strukturerad textfil ska då kunna exporteras och sparas lokalt på er dator. Kontakta er leverantör om ni är osäkra på om denna funktion finns. Under avsnittet ”Dokument” hittar ni textfilsspecifikationerna för respektive anläggningstyp. 

Hur gör vi för att lämna uppgifter med textfil från vårt bokningssystem?

Mejla textfilen till overnattningsrapport@scb.se 

Ett felmeddelande dyker upp när jag fyller i webblanketten – hur kommer jag vidare?

Det är viktigt att ni läser kontrollerna noggrant då de är av olika karaktär. Kontrollerna indikerar antingen att det finns svar som måste ändras, kommenteras eller kontrolleras.

Varför kan vi inte rapportera allt på ett SCBid?

Inkvarteringsstatistiken publiceras per anläggningstyp och anläggningar med olika typer av boende delas därför upp på flera SCBid:n. Anläggningstyperna är hotell, vandrarhem, stugbyar, campingar och förmedling av privata stugor och lägenheter.

Hur ändrar vi våra registeruppgifter?

Logga in på uppgiftslämnarsidan och besvara Registeruppdateringsblanketten.

Vi har inte haft några gäster – måste vi rapportera?

Ja, både öppet utan beläggning och stängt ska rapporteras.

Vi driver inte anläggningen längre – hur gör vi?

Kontakta oss via e-post och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Var hittar vi våra inloggningsuppgifter?

Kontakta oss via e-post och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Kan vi ändra redan inrapporterade uppgifter?

Ja, kontakta oss via e-post och uppge ert SCBid och anläggningens namn.

Måste vi delta i undersökningen?

Ja, Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning och omfattar samtliga hotell, pensionat, kurs- och konferensgårdar och vandrarhem med minst fem rum eller nio bäddar, alla stugbyar med minst fem stugor eller 20 bäddar samt alla campinganläggningar, STF-anslutna anläggningar och kommersiella förmedlare av privata stugor och lägenheter.

Får vi ersättning för att lämna uppgifter?

Nej, uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering sker via Statistikdatabasen på SCB:s webbplats under ämnesområdet Näringsverksamhet.

Preliminära månadsresultat publiceras cirka fyra veckor efter mätmånadens slut. Det slutliga helårsresultatet publiceras i april påföljande år.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtverkets föreskrift (TVFS 2017:1).

Alla uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400). Det innebär bl.a. att inget enskilt företag ska kunna identifieras vid publicering. Uppgifterna används endast i syfte att producera statistik.

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/inkvartering