Till innehåll på sidan

Innovation i offentlig sektor

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen Innovation i offentlig sektor mäter innovation och innovationsaktiviteter i kommuner, regioner, statliga myndigheter och ett urval av arbetsställen i offentlig verksamhet.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Vinnova. Den är en uppföljning på enkätstudien Innovationsbarometern som Sveriges kommuner och regioner genomförde med stöd av Vinnova år 2018.

Vanliga frågor

Vi har problem med att logga in, vart ska vi vända oss?

Mejla SCB:s Uppgiftslämnarservice: uls@scb.se
Skriv "Innovation i offentlig sektor" i e-postens ämnesrad.

Vad är en innovation?

En innovation är en ny eller förbättrad produkt (vara eller tjänst), process eller kombination därav, som väsentligt skiljer sig från verksamhetens tidigare produkter eller processer.

För att räknas som en innovation ska produkten eller processen även ha gjorts tillgänglig för potentiella användare, till exempel kunder, invånare eller medarbetare.

Vad är en produktinnovation?

En produktinnovation är en ny eller förbättrad vara eller tjänst som väsentligt skiljer sig från verksamhetens tidigare varor eller tjänster och som introducerats. Även inköp av nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster som introducerats ingår.

Inkludera även digitala varor och tjänster men exkludera förändringar av enbart estetisk karaktär.

Vad är en processinnovation?

En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad process för en eller flera funktioner inom verksamheten. Den ska väsentligt skilja sig från verksamhetens tidigare processer samt vara införd.

Vi har inte infört några innovationer eller är osäkra på om vi har gjort det, ska vi svara ändå?

Ja, även om organisationen/arbetsstället inte infört några innovationer är det viktigt att ni svarar, för att statistiken ska beskriva verkligheten. Om enbart verksamheter som haft innovation svarar på enkäten blir statistiken missvisande. Innan ni svarar är det viktigt att ni läser definitionerna – kanske har ni trots allt infört en innovation?

Vad är syftet med undersökningen?

Syftet med undersökningen är att bättre förstå innovation i offentlig verksamhet: vad som sker, varför det sker och vad det betyder för kvalitet, effektivitet och förmåga att möta samhällsutmaningar. Innovation är nödvändig för kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. Det är också avgörande för att kunna möta samhällsutmaningar och nå målen i Agenda 2030. Fakta om hur situationen såg ut i Sverige var bristfällig innan Innovationsbarometern genomfördes 2018. Nu vill vi göra en uppföljning för att förstå hur den har utvecklats.

Var kan jag läsa mer om motsvarande undersökning – Innovationsbarometern – från 2018?

Läs mer om Innovationsbarometern och se resultat på:

Innovationsbarometern eller på:

www.innovationstestet.se.

Vad används statistiken till?

Med ett bra faktaunderlag kan innovationsutveckling gynnas i både den egna verksamheten och lokalt i samhällen, regionalt och nationellt. Vi hoppas att det ska inspirera arbetet med innovation och stötta beslutsfattare i offentliga verksamheter och i regering och riksdag. Undersökningen är koordinerad med liknande innovationsbarometrar i Danmark, Norge, Finland och Island. Resultaten följs även av EU och OECD, där de bidrar till en internationell diskussion om hur innovation i offentlig verksamhet kan utvecklas. Därför är ert svar av största vikt.

Vad är ett Cfarnr?

CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister.

Här går det att söka på organisationsnummer för att se vilka arbetsställen som finns i organisationer:

Sök CFAR-nummer

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/inno-off