Till innehåll på sidan

Lämna Intrastatuppgifter via certifierad programvara

Lämna Intrastatuppgifter via filöverföring som är skapade i annan programvara än IDEP/CN8.

Lämna dina uppgifter

Logga in

För att SCB ska acceptera att ta emot Intrastat-uppgifter via filöverföring skapade i annan programvara än IDEP/CN8 krävs att programvaran fått SCB:s godkännande. 

Så fungerar SCB:s certifiering av programvara

Programvaruleverantörer och andra som avser att införa funktionalitet i Intrastatapplikationer för filöverföring av Intrastatuppgifter över internet kan ansöka om SCB:s certifiering. Det innebär att SCB accepterar att ta emot och behandla Intrastatuppgifter överförda via e-post och via webbplats till SCB:s mottagningsfunktion EDI-Intra.

För ett godkännande krävs att

  • ansökan lämnas till SCB om att inleda testöverföringar
  • utformning av Intrastat-meddelanden följer SCB:s anvisningar
  • överföring av Intrastat-meddelanden följer SCB:s anvisningar
  • godkänt testresultat uppnås.

Anvisningar