Till innehåll på sidan

Varor som inte ska rapporteras

Förteckning över varor som inte ska rapporteras till Intrastat.

A. Monetärt guld

B. Lagliga betalningsmedel och värdepapper

C. Varor som införs eller utförs tillfälligt (t ex uthyrning, lån, operationell leasing) på följande villkor:

  • ingen lönbearbetning planeras eller har skett
  • den tillfälliga införseln eller utförseln förväntas inte bli längre än 24 månader
  • den mottagna eller avsända varan ska inte deklareras som ett varuinköp eller varuförsäljning i skattedeklarationen för moms.

D. Varor som sänds mellan:

  • en medlemsstat och dess territoriala enklaver i andra medlemsstater
  • värdmedlemsstaten och territoriala enklaver tillhörande andra medlemsstater eller internationella organisationer.

Territoriala enklaver omfattar också ambassader och nationella väpnade styrkor som är stationerade utanför moderlandets territorium.

E. Varor som används som bärare av skräddarsydd programvara (se kap. 20 i handledningen).

F. Programvara som laddas ner från Internet

G. Varor som levereras avgiftsfritt och som inte själva är föremål för en handelstransaktion, förutsatt att avsändandet endast sker i syfte att förbereda eller understödja en planerad efterföljande handelstransaktion genom demonstration av varornas eller tjänsternas egenskaper, till exempel:

  • Reklammaterial
  • Varuprover

H. Varor som sänds på reparation, liksom varor som mottas efter reparation, reservdelar som monteras som en del av reparationen och utbytta defekta delar.

I. Det varutransporterande transportmedlet, inklusive bärraketer för rymdfarkoster vid uppskjutningstillfället.