Till innehåll på sidan

Kommunala bolags resultat- och balansräkning

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in uppgifter som avser kommunala bolags resultat- och balansräkning. Uppgifterna används främst av Nationalräkenskaperna för att beräkna det finansiella sparandet och Maastrichtskulden för den offentliga förvaltningen.
De bolag som ingår i den offentliga förvaltningen enligt Nationalräkenskaperna ska lämna uppgifter om resultat- och balansräkning vid kvartal 4. Vid övriga kvartal efterfrågas enbart balansräkningen för ett urval av bolagen.

Nyheter 2022

I resultaträkningen vid kvartal 4 efterfrågas övriga rörelseintäkter uppdelade på motparterna stat, kommuner och regioner.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Instruktioner (pdf)

Blankettexempel (pdf)

Tidsplan

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 1 2022 29 mars 22 april
Kvartal 2 2022 9 juni 5 augusti
Kvartal 3 2022 27 september 18 oktober
Kvartal 4 2022 10 januari 27 januari

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:04) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/koreba