Till innehåll på sidan

Kommunala bolags resultat- och balansräkning

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in uppgifter som avser kommunala bolags resultat- och balansräkning. Uppgifterna används främst av Nationalräkenskaperna för att beräkna det finansiella sparandet och Maastrichtskulden för den offentliga förvaltningen.
De bolag som ingår i den offentliga förvaltningen enligt Nationalräkenskaperna ska lämna uppgifter om resultat- och balansräkning vid kvartal 4. Vid övriga kvartal efterfrågas enbart balansräkningen för ett urval av bolagen.

Nyheter 2020

Från och med 2020 tillkommer tolv nya rader i blanketten. En rad utgår. 

Resultaträkningen

 • Rad 0102 därav intäkter från staten
 • Rad 0103 därav intäkter från kommuner
 • Rad 0104 därav intäkter från regioner
 • Rad 063 Övriga finansiella intäkter
 • Rad 073 Övriga finansiella kostnader 

 • Rad 0101 därav intäkter från koncernintern hjälpverksamhet, holdingbolag utgår. 

Investeringsutgifter

 • Rad 600 Totala investeringsutgifter inkl. pågående arbete
 • Rad 601 därav investeringar i maskiner och inventarier
 • Rad 602 därav investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar

Balansräkning

 • Rad 140 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
 • Rad 180 Kortfristiga placeringar
 • Rad 420 Obeskattade reserver
 • Rad 430 Avsättningar

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Instruktioner (pdf)

Blankettexempel (pdf)

Tidsplan

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 4 2019 14 januari 31 januari
Kvartal 1 2020 31 mars 24 april
Kvartal 2 2020 11 juni 7 augusti
Kvartal 3 2020 29 september 20 oktober

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:11) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/koreba