Till innehåll på sidan

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finans­räkenskaperna som är en del av national­räkenskaps­systemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Nyheter 2020

Blanketterna har anpassats till de nya kontoplanerna Kommun-BAS 20 samt R-BAS 20.

För regionerna har rad 172 samt därav-rad 1721 tagits bort. Fordringar hos leverantörer redovisas under Andra kortfristiga fordringar på rad 174.

Instruktioner

Tidsplan

Samtliga regioner och de 84 största kommunerna sett till invånarantal ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Resterande kommuner lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 4 2019 14 januari 31 januari
Kvartal 1 2020 31 mars 24 april
Kvartal 2 2020 11 juni 7 augusti
Kvartal 3 2020 29 september 20 oktober

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s Uppgiftslämnarservice.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Kontakta Uppgiftslämnarservice.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

För kvartal 1–3 ska derivat uteslutas helt ur rapporteringen. Dessa redovisas enbart vid kvartal 4. Vid redovisning av derivat ska marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2020:11) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kts