Till innehåll på sidan

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Lämna uppgifterna

Logga in

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifterna som avser kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna används främst för finans­räkenskaperna som är en del av national­räkenskaps­systemet. Syftet är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer.

Nyheter 2022

I Matris B2 ska nyttjad checkkredit inte längre ingå på rad 506 (kortfristiga lån från svenska långivare, motpart bank). Nyttjad checkkredit som klassificerats som långfristig ska i stället redovisas på den nya raden 465 och den kortsiktiga checkkrediten på rad 5015. 

Lång- och kortfristiga obligationslån delas inte längre upp på om de är emitterade i Sverige eller i utlandet. 

I Matris B8 har kolumnen för SEK tagits bort och matrisen syns bara i de fall man angett belopp på rad 4403 eller 5011. Det har tillkommit rader för specifikation av regioncertifikat i matrisen och det efterfrågas långfristiga och kortfristiga obligationslån, inte längre emitterade i utlandet. 

Matris B4 har sammanfogats med matris B5 för att få en mer korrekt bild av årets förändringar av obligationslån. Två nya uppgifter tillkommer: 

  • Rad 661 Belopp över nominellt värde för obligationslån emitterade i utlandet som är utgivna till överkurs
  • Rad 662 Belopp under nominellt värde för obligationslån emitterade i utlandet som är utgivna till underkurs

Instruktioner

Tidsplan

Samtliga regioner och de 84 största kommunerna sett till invånarantal ska lämna uppgifterna en gång per kvartal. Resterande kommuner lämnar uppgifterna endast för kvartal 4.

MätperiodDatum för utskickSista svarsdatum
Kvartal 1 2022 29 mars 22 april
Kvartal 2 2022 9 juni 5 augusti
Kvartal 3 2022 27 september 18 oktober
Kvartal 4 2022 10 januari 27 januari

Vanliga frågor

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

För att få nya inloggningsuppgifter kan du höra av dig till SCB:s Uppgiftslämnarservice.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Det går ofta att få åtminstone några dagars anstånd med inlämnandet av uppgifterna. Kontakta Uppgiftslämnarservice.

Hur redovisar jag värdet på derivat?

För kvartal 1–3 ska derivat uteslutas helt ur rapporteringen. Dessa redovisas enbart vid kvartal 4. Vid redovisning av derivat ska marknadsvärdet på derivatet anges, inte det underliggande värdet.

Ta del av den färdiga statistiken

Vid alla fyra tillfällena görs tabellsammanställningar som publiceras på webbplatsen.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Regler om uppgiftsskyldighet finns även i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:04) .

Samråd har skett med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/kts