Till innehåll på sidan

KPI - Bostadsrättsundersökning

Prisutvecklingen för bostadsrättslägenheter är en viktig del av Konsumentprisindex (KPI) och mäts i denna undersökning. KPI är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bostadsrättsundersökningen för KPI utförs kvartalsvis. Den procentuella avgiftsförändringen mäts för cirka 650 bostadsrättslägenheter som valts ut med statistiska metoder, ur det nationella lägenhetsregisteret. 

Vid en urvalsundersökning representerar de utvalda lägenheterna både sin och liknande lägenheter. Det är därför av stor vikt för resultatens kvalitet att vi får uppgifter för varje utvald bostadsrättsförening i undersökningen, och att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta.

Instruktioner

De uppgifter vi efterfrågar är den procentuella avgiftsförändringen, det vill säga den förändring som ligger till grund för årets avgiftsförhandling. Uppgifter ska lämnas om den bostadsrättsförening som anges i blanketten.

Tidsplan

Brev eller e-post med inloggningsuppgifter skickas ut kvartalsvis och insamlingen sker via webblankett.

Insamlingsperioder:

  • Kvartal ett: mitten av december - slutet av januari.
  • Kvartal två: slutet av februari - slutet av mars.
  • Kvartal tre: mitten av maj – slutet av juni.
  • Kvartal fyra: mitten av augusti – slutet av september.

Vanliga frågor

Hur ofta ska uppgifterna lämnas?

Uppgifter ska lämnas varje kvartal till och med den månad, då den årliga avgiftshöjningen (den procentuella höjningen) för föreningen sker. 

Vad ingår i grundavgiften?

I grundhyran ingår i regel inte bredband, kabel-tv, hyra för garage eller bilplats.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om bostadsrättsföreningens lägenhet?

Undersökningen är frivillig. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten blir klara omkring den 15:e i månaden efter mätperioden. Publicering av resultatet sker under ämnesområdet priser och konsumtion.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid publicering kommer inga enskilda bostadsrättsföreningar eller lägenheter att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt samrådsförordning SFS 1982:668.

Kontakta oss

KPI Bostadsrättsundersökning

Telefon
010-479 60 65
E-post
Bostadsrattskpi@scb.se

Öppettider:
Vardagar: 08.00-16:30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/brfkpi