Till innehåll på sidan

Kvartalsutfall för kommuner och regioner

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att för nationalräkenskapernas räkning ta fram periodiserade kvartalsuppgifter om kommunernas och landstingens externa utgifter, externa inkomster och investeringar på riksnivå. Nationalräkenskaperna använder dessa uppgifter som underlag till sina beräkningar av den kvartalsvisa Bruttonationalprodukten (BNP) och finansiellt sparande för den kommunala sektorn.

Nyheter 

Rättelse av information gällande redovisning av löner:

Under raden för löner ska kostnader avseende aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgångar tas med. För kommuner avser detta radnummer 100 och konto 591 medan för regioner radnummer 110 och konto 491. 

Från kvartal 2 kommer en ny sida synas i blanketten ”Resultaträkning för egen avstämning”. På denna sida länkas de lämnade uppgifterna från blanketten för att kunna stämma av mot kommunen eller regionens egen resultaträkning. De uppgifter som lämnas på denna sida är endast ett stöd för att lättare kunna kontrollera att rätt uppgifter lämnas. Uppgifterna på sidan Resultaträkning för egen avstämning är frivilliga att lämna.

Om uppgiftslämnandet

De 84 största kommunerna sett till invånarantal per den 31 december föregående år och samtliga regioner är skyldiga att lämna uppgifter till denna undersökning. Detta enligt författning (SCB-FS 2020:08), Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och regionernas kvartalsutfall. Föreskrifterna är framtagna i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

Uppgifterna är offentliga.

Instruktioner

Tidsplan

I tabellen nedan ses tidsplanen för utsändning och sista insändningsdag för undersökningen 2020.

  Datum för utskick Sista insändningsdag
Kvartal 1 31 mars  21 april
Kvartal 2 18 juni 20 juli
Kvartal 3 24 september 20 oktober
Kvartal 4 16 december 20 januari 2021

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat utgör en del av underlaget för nationalräkenskapernas kvartalsberäkningar. Publicering sker därigenom genom Nationalräkenskapernas försorg på SCB:s webbplats.

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kvutfall