Till innehåll på sidan

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet per 15 oktober

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in uppgifter om öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Uppgifterna ingår i Skolverkets nationella uppföljningssystem och är underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvara en webblankett.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.
Lämna uppgifterna senast den 4 november
Det är inte möjligt att logga in och lämna uppgifter fredagen den 30 oktober till söndagen den 1 november då SCB stänger IT-miljön för systemunderhåll.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats:

Skolverket

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oppen