Till innehåll på sidan

Instruktioner för elektrisk energi

Särskilda regler tillämpas för rapportering av elektrisk energi: endast uppgifter om el från Svenska kraftnät tas med i statistiken.

Kontakt

Telefon
010-479 44 00
Vardagar

08.00-16.30
E-post
sarskildavaruforflyttningar@scb.se